Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Đăng nhập phpMyAdmin trong tài khoản Dịch vụ lưu trữ Linux của tôi

Đây là cách đăng nhập vào phpMyAdmin để quản lý cơ sở dữ liệu MySQL của bạn. Bạn có thể thay đổi các giá trị cơ sở dữ liệu, chạy truy vấn và tạo, xem hoặc sửa đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu của mình. Hãy chắc chắn rằng bạn đã sao lưu cơ sở dữ liệu của mình trước khi sửa đổi nó.

Lưu ý: Các chương trình như WordPress và Joomla cung cấp giao diện riêng để sửa đổi hầu hết các khía cạnh của cơ sở dữ liệu. Nếu bạn đang sử dụng một trong những chương trình này, bạn có thể không cần sử dụng phpMyAdmin để quản lý cơ sở dữ liệu trừ khi được hướng dẫn cụ thể.

 1. Truy cập GoDaddy, vào trang sản phẩm.
 2. Trong Lưu trữ web , bên cạnh tài khoản Lưu trữ Linux mà bạn muốn sử dụng, chọn Quản lý .
  chọn quản lý
 3. Ở góc trên bên trái của Bảng điều khiển tài khoản, chọn phpMyAdmin .
  chọn phpmyadmin

  Trang chủ phpMyAdmin cho tài khoản của bạn sẽ xuất hiện.
  trang chủ phpmyadmin

Xem thêm thông tin