Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Đăng nhập vào Bảng điều khiển Email & Office

Đăng nhập vào Bảng điều khiển Email & Office để đi thẳng đến các tùy chọn và cài đặt tài khoản email của bạn. Bảng điều khiển Email & Office là nơi để thay đổi mật khẩu, tạo bí danh, cài đặt email trên thiết bị và nhiều hơn nữa.

Chủ tài khoản mới

Đây cũng áp dụng nếu bạn có một tài khoản GoDaddy hay truy cập trong vai trò người được ủy quyền.

  1. Truy cập vào Bảng điều khiển Email & Office của bạn.
  2. Nhập tên người dùng (hoặc mã số khách hàng)mật khẩu GoDaddy của bạn.
  3. Chọn Đăng nhập.

Là chủ nhân tài khoản GoDaddy, bạn cũng có thể truy cập Bảng điều khiển Email & Office của mình từ trang Sản phẩm của tôi khi đã đăng nhập.

Người dùng

Đây cũng áp dụng nếu bạn có một tài khoản email nhưng không có quyền truy cập tài khoản GoDaddy.

  1. Truy cập vào Bảng điều khiển Email & Office của bạn.
  2. Nhập địa chỉ emailmật khẩu Microsoft 365 của bạn.
  3. Chọn Đăng nhập.

Nếu đã xác thực email của bạn, bạn sẽ có chế độ hiển thị như của người dùng. Để chuyển từ chế độ người dùng sang chế độ chủ tài khoản, vui lòng theo liên kết ở phía cuối bảng điều khiển.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin