Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Đăng nhập vào GoDaddy Studio

Vui lòng đăng nhập vào GoDaddy Studio và tạo nội dung trực quan thu hút sự chú ý cho bất kỳ nền tảng nào - bạn không cần có kỹ năng thiết kế đồ họa!

Bắt buộc: Nếu bạn là khách hàng Over và chưa có tài khoản GoDaddy Studio, trước tiên hãy kích hoạt tài khoản GoDaddy Studio của bạn.

  1. Truy cập vào cửa hàng ứng dụng dành cho thiết bị của bạn (iOS hoặc Android).
  2. Tìm kiếm GoDaddy Studio rồi tải ứng dụng xuống.
  3. Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập GoDaddy của bạn.
  4. Bây giờ bạn có thể tạo dự án hoặc chỉnh sửa dự án GoDaddy Studio hiện có.
  1. Truy cập GoDaddy Studio.
  2. Ở phía bên phải của màn hình, vui lòng đăng nhập bằng thông tin đăng nhập GoDaddy của bạn.

Lưu ý: Nếu bạn đang xem website GoDaddy Studio trong trình duyệt trên thiết bị di động của mình, bạn sẽ được yêu cầu tải xuống hoặc đăng nhập vào ứng dụng.

Thông tin liên quan

Xem thêm thông tin