Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Đăng nhập vào GoDaddy Studio

Trình tạo nội dung do GoDaddy Studio cung cấp giúp bạn tạo nội dung hình ảnh ấn tượng cho mọi nền tảng mà không cần kỹ năng thiết kế đồ họa.

Có hai cách để đăng nhập:

  • Trong Website Builder hoặc Bộ tiếp thị kỹ thuật số.
  • Thông qua ứng dụng GoDaddy Studio cho thiết bị di động (Android hoặc iOS).

Trong Website Builder hoặc Bộ tiếp thị kỹ thuật số

  1. Truy cập trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Cuộn đến Website Builder hoặc Tiếp thị trực tuyến rồi chọn Quản lý bên cạnh website bạn muốn.
  3. Truy cập vào Tiếp thị > Trình tạo nội dung.
  4. Bắt đầu tạo nội dung hoặc dùng Trình soạn thảo thiết kế để bắt đầu một Dự án mới hoặc mở Dự án của tôi.

Thông qua ứng dụng cho thiết bị di động

  1. Truy cập vào cửa hàng ứng dụng dành cho thiết bị của bạn (iOS hoặc Android).
  2. Tìm kiếm GoDaddy Studio rồi tải ứng dụng xuống.
  3. Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập GoDaddy của bạn.
  4. Bắt đầu tạo nội dung hoặc dùng Trình soạn thảo thiết kế để bắt đầu một Dự án mới hoặc mở Dự án của tôi.

Xem thêm thông tin