Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Đăng nhập vào tài khoản Microsoft 365 của tôi

Đăng nhập để truy cập tài khoản Microsoft 365 của bạn. Đánh dấu trang đăng nhập để dễ dàng truy cập từ trình duyệt của bạn.

Lưu ý: Nếu bạn thử đăng nhập vào tài khoản của mình trực tiếp qua Microsoft (ví dụ, qua Outlook trên web), bạn sẽ được nhắc nhập địa chỉ email của mình rồi chọn Tiếp theo trước khi thực hiện theo các bước bên dưới.

  1. Vui lòng truy cập trang đăng nhập Microsoft 365. trang đăng nhập OWA
  2. Nhập địa chỉ email và mật khẩu Microsoft 365 của bạn. Tên người dùng và mật khẩu GoDaddy sẽ không dùng được ở đây.
  3. Chọn Đăng nhập. Bạn có thể cần phải chọn loại tài khoản là Cơ quan hay trường học, không phải Cá nhân, trước khi tiếp tục.

Trang chủ Office sẽ mở. Ở phía trên cùng bên trái, vui lòng chọn ứng dụng Microsoft để mở (ví dụ, Outlook).

chọn một ứng dụng Office

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin