Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Đăng nhập vào tài khoản Poynt của tôi

Đăng nhập vào tài khoản Poynt của bạn để truy cập vào bảng điều khiển Poynt và thông tin tài khoản của bạn. Hiện tại, không thể truy cập trực tiếp vào bảng điều khiển Poynt thông qua GoDaddy.

Lưu ý: Poynt và GoDaddy đã liên kết với nhau ! Điều này có nghĩa là khách hàng Poynt cần thực hiện thao tác một lần để kết nối tài khoản GoDaddy. Sau khi các tài khoản được kết nối, bạn sẽ sử dụng cùng một thông tin đăng nhập vào PoyntGoDaddy .

 1. Từ trang chủ Poynt , chọn Đăng nhập .
 2. Nhập địa chỉ EmailMật khẩu cho tài khoản Poynt của bạn, sau đó chọn Đăng nhập .
 3. Nếu bạn chưa kết nối tài khoản GoDaddy với tài khoản Poynt của mình, bạn sẽ được nhắc thực hiện một trong những thao tác một lần sau:
  • Liên kết tài khoản GoDaddy hiện có : Nếu bạn đã là khách hàng của GoDaddy, hãy chọn Liên kết tài khoản . Nhập Tên người dùng GoDaddy hoặc Số khách hàngMật khẩu , sau đó chọn Đăng nhập . (Nếu bạn không thể nhớ thông tin GoDaddy của mình, đây là cách truy xuất tên người dùngđặt lại mật khẩu của bạn .)
  • Tạo tài khoản GoDaddy mới : Nếu bạn chưa có tài khoản GoDaddy, hãy chọn Tạo tài khoản mới . Nhập Tên người dùngMật khẩu , sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình để chấp nhận Điều khoản & Điều kiện của GoDaddy và kết nối tài khoản mới của bạn.
  • Chấp nhận Điều khoản & điều kiện của GoDaddy : Nếu bạn không được nhắc liên kết hoặc tạo tài khoản GoDaddy, bạn chỉ cần chấp nhận Điều khoản & điều kiện của GoDaddy. Thao tác này sẽ tự động tạo tài khoản GoDaddy cho bạn, sử dụng thông tin đăng nhập Poynt của bạn.
 4. Sau khi bạn đã liên kết hoặc tạo tài khoản GoDaddy, bạn sẽ sử dụng cùng thông tin xác thực GoDaddy để đăng nhập vào cả Bảng điều khiển Poynt và tài khoản GoDaddy của bạn về sau.

Xem thêm thông tin