Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Đăng nhập vào tài khoản WordPress được quản lý của bạn

Để sử dụng WordPress, bạn cần đăng nhập vào bảng điều khiển WordPress. Đây là hướng dẫn thực hiện:

Từ trang Sản phẩm của bạn

  1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Trong trang Sản phẩm của tôi , bên cạnh WordPress được quản lý, chọn Quản lý tất cả .
  3. Từ website bạn muốn chỉnh sửa, vui lòng chọn Quản trị WP từ menu biểu tượng menu.

    wp-admin trên menu tùy chọn trang

Xem thêm thông tin

  • Để đăng nhập vào bảng điều khiển WordPress bất kể bạn cài đặt trang WordPress ở đâu, vui lòng xem Đăng nhập vào WordPress.