Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Đăng nhập vào trang WordPress được quản lý của bạn

Bạn có thể truy cập Bảng điều khiển WordPress cho bất kỳ trang nào trong gói Managed WordPress của mình. Từ Bảng điều khiển, bạn có thể chỉnh sửa trang bất kỳ lúc nào.

  1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Trên trang Sản phẩm của tôi, bên cạnh Managed WordPress, hãy chọn Quản lý tất cả.
  3. Từ website bạn muốn chỉnh sửa, vui lòng chọn Quản trị WP từ menu Biểu tượng menu.
    Chọn wp-admin

Thao tác này sẽ khởi chạy Bảng điều khiển WordPress, nơi bạn xây dựng và chỉnh sửa website.

Xem thêm thông tin

  • Để đăng nhập vào Bảng điều khiển WordPress bất kể bạn thiết lập trang WordPress ở đâu hay bằng cách nào, vui lòng đọc Đăng nhập vào WordPress.