Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Đăng nhập vào Trung tâm thanh toán từ Managed WordPress

Trung tâm thanh toán cho GoDaddy Payments là nơi bạn kết nối cửa hàng với tài khoản ngân hàng, đồng thời xem xét và quản lý tất cả các giao dịch của bạn. Bạn có thể đăng nhập vào Trung tâm thanh toán từ bảng điều khiển Managed WordPress.

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy và mở sản phẩm của bạn. (Bạn cần trợ giúp mở sản phẩm?)
  2. Trong điều hướng bên trái của bảng điều khiển WordPress, mở rộng WooCommerce và chọn THANH TOÁN .
    đăng nhập vào GoDaddy Payments Hub

Xem thêm thông tin