Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Email trong không gian làm việc Trợ giúp

Đăng nhập vào Webmail trong Không gian làm việc


Bước 3 trong chuỗi Thiết lập tài khoản Email trong không gian làm việc của tôi.

Nếu bạn đã đăng nhập vào Webmail để thêm địa chỉ email khôi phục, vui lòng chuyển đến Bước 4.

Webmail là cách thức nhanh chóng để truy cập email của bạn từ bất kỳ trình duyệt nào. Đây là cũng là hình thức thuận tiện để xác nhận địa chỉ email và mật khẩu của bạn là ổn thỏa.

  1. Truy cập vào Webmail. (Chúng tôi khuyến nghị đánh dấu trang đăng nhập này.)
  2. Nhập Địa chỉ emailMật khẩu của bạn. (Tên người dùng và mật khẩu GoDaddy sẽ không dùng được ở đây.)
    Nhấp vào Đăng nhập
  3. Vui lòng chọn Đăng nhập để xem hộp thư đến của bạn.

Giờ thì bạn đã có quyền truy cập vào webmail, hãy đưa email của bạn vào máy để bàn, điện thoại di động hoặc cả hai.

Nhiều thông tin hơn