Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

WordPress Trợ giúp

Log in to WordPress

To use WordPress, you need to log in to the WordPress dashboard. No matter how or where you set up WordPress, here's how to get there:

  1. In a browser, go to http://[your WordPress domain name]/wp-admin (for example, http://coolexample.com/wp-admin).
  2. Enter your Username or Email Address and Password, then select Log In.
    wordpress log in

Note: For Managed WordPress and Pro Managed WordPress hosting accounts, you can get to your WordPress dashboard directly from your GoDaddy account.

More info

Liên quan đến cộng đồng

AndreiPurcarea's Avatar
Cannot log in to wordpress website

1 Câu trả lời

Last posted about 3 years ago.

wayneg's Avatar
Could not log in to Wordpress

1 Câu trả lời

Last posted over 4 years ago.

bdp31770's Avatar
Can't log in to Wordpress without updating database

2 Câu trả lời

Last posted 10 months ago.

Eulalia's Avatar
Unable to log in to WordPress Admin with Plesk

1 Câu trả lời

Last posted over 1 year ago.

GG1124's Avatar
Website Down. Cannot Log In to Wordpress Admin

1 Câu trả lời

Last posted over 3 years ago.

Không tìm được thông tin mà bạn muốn tìm kiếm? Tìm kiếm trong Cộng đồng