Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

WordPress Trợ giúp

Đăng nhập vào WordPress

Để sử dụng WordPress, bạn cần đăng nhập vào bảng điều khiển WordPress. Dù bạn cài đặt WordPress thế nào và ở đâu, đây cũng là hướng dẫn thực hiện:

  1. Trong một trình duyệt, vui lòng truy cập http://[tên miền WordPress của bạn]/wp-admin (ví dụ, http://coolexample.com/wp-admin).
  2. Vui lòng nhập Tên người dùng hay địa chỉ emailMật khẩu, rồi chọn Đăng nhập.
    đăng nhập WordPress

Lưu ý: Đối với tài khoản lưu trữ WordPress được quản lý và WordPress được quản lý Chuyên nghiệp, bạn có thể truy cập Bảng điều khiển WordPress trực tiếp từ tài khoản GoDaddy của bạn.

Xem thêm thông tin