Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Đăng xuất từ xa khỏi tài khoản GoDaddy của tôi

Đăng xuất từ xa khỏi tài khoản GoDaddy nếu bạn cho rằng tài khoản của mình có thể bị xâm nhập hoặc nếu bạn không thể nhớ mình đã đăng xuất khỏi thiết bị dùng chung hay chưa.

  1. Truy cập vào trang Đăng nhập & mã PIN của GoDaddy.
  2. Chọn Quản lý tất cả các phiên trong Đăng nhập hiện hoạt , để xem tất cả các thiết bị và trình duyệt đã đăng nhập vào tài khoản của bạn.
    Nhấp vào Quản lý tất cả các phiên
  3. Chọn Đăng xuất để đăng xuất khỏi một thiết bị hoặc trình duyệt cụ thể. Sau đó, chọn Đăng xuất một lần nữa trong cửa sổ mới để xác nhận. Bạn sẽ đăng xuất khỏi thiết bị hoặc trình duyệt đó trong vòng 5 phút.

Xem thêm thông tin