Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Đặt lại liên kết cố định trong WordPress

Nếu liên kết cố định trong WordPress của bạn bị hỏng hoặc các trang của bạn hiển thị lỗi Không tìm thấy trang (404), bạn có thể sử dụng các bước bên dưới để đặt lại liên kết cố định trong WordPress.

  1. Bạn phải luôn sao lưu trang của mình trước khi thực hiện bất kỳ khắc phục sự cố nào.
  2. Đăng nhập vào WordPress.
  3. Vui lòng truy cập Cài đặt > Liên kết cố định.
  4. Thay đổi cấu trúc liên kết cố định thành Đơn giản.
  5. Nhấp vào Lưu thay đổi.
  6. URL trên các trang của website của bạn cần hiển thị cài đặt liên kết cố định mà bạn đã chọn.

Xem thêm thông tin