Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Gen 4 VPS & Máy chủ chuyên dụng Trợ giúp

Đặt lại mật khẩu cho máy chủ Gen 4 của tôi

Dưới đây là cách đặt lại hoặc thay đổi mật khẩu cho VPS thế hệ thứ 4 hoặc Máy chủ chuyên dụng của bạn.


  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập?)
  2. Trên trang Sản phẩm của tôi, nhấp vào Máy chủ, bên cạnh máy chủ Thế hệ thứ 4 bạn muốn sử dụng, nhấp vào Quản lý.
  3. Trong Bảng điều khiển tài khoản, ở đầu trang, chọn Cài đặt .
    chọn cài đặt
  4. Trong phần Truy cập , bên cạnh Thông tin đăng nhập , nhấp vào Quản lý .
  5. Nhập và xác nhận mật khẩu mới. Mật khẩu mới của bạn phải đáp ứng các yêu cầu được hiển thị.
  6. Nhấp vào Lưu.

Thông tin thêm