Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Managed WordPress Trợ giúp

Reset my password

If you can't figure out your password, we'll need to know what you're trying to access:

I want to access... Do this...
WordPress Admin Panel To reset that password, see the WordPress Codex's article Resetting your password.
sFTP or phpMyAdmin/MySQL You actually don't reset this password, but we can show you where to find the sFTP or phpMyAdmin password.

Liên quan đến cộng đồng

plasmaahmed's Avatar
my account has been locked

2 Câu trả lời

Last posted almost 4 years ago.

plasmaahmed's Avatar
my account has been locked And I can't log in

2 Câu trả lời

Last posted almost 4 years ago.

buddhi's Avatar
I can't see my domain under domain manager or my products

2 Câu trả lời

Last posted over 4 years ago.

lperez's Avatar
Unable to log into Wordpress

3 Câu trả lời

Last posted over 4 years ago.

Omarijuana's Avatar
Not receiving Office 365 reset password link

1 Câu trả lời

Last posted almost 3 years ago.

Không tìm được thông tin mà bạn muốn tìm kiếm? Tìm kiếm trong Cộng đồng