Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Account Management Trợ giúp

Reset my GoDaddy password

If you forgot your GoDaddy account password, you can reset it.

  1. Go to our Reset Password page.
  2. Enter your Username or your Customer #.
  3. Complete the Security challenge, and then click Submit. In a few minutes, you'll receive an email with a link to reset your password.

Next steps

More info

  • We send the password reset email to the email address we have on file for your account. If you don't receive that email, we may not have your current email address, and you need to request access to the account.

Liên quan đến cộng đồng

jeanetlike's Avatar
Can't Reset Godaddy Office 365 Password

3 Câu trả lời

Last posted about 1 year ago.

aster's Avatar
domain email password reset

1 Câu trả lời

Last posted about 4 years ago.

QBBase's Avatar
Cannot reset password for Office 365

2 Câu trả lời

Last posted over 2 years ago.

Omarijuana's Avatar
Not receiving Office 365 reset password link

1 Câu trả lời

Last posted over 2 years ago.

teke978's Avatar
Cannot change password in Workspace email account.

1 Câu trả lời

Last posted almost 4 years ago.

Không tìm được thông tin mà bạn muốn tìm kiếm? Tìm kiếm trong Cộng đồng