Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Đặt lại mật khẩu tạm thời của tôi

Mật khẩu tạm thời của bạn cần được đặt lại trước khi bạn có thể truy cập email của mình. Nhiều chương trình email hiện đại (như Outlook trên web hoặc Gmail) sẽ tự động hướng dẫn bạn thiết lập mật khẩu vĩnh viễn.

 1. Có một số cách để lấy mật khẩu tạm thời:
  • Tạo tài khoản email : GoDaddy sẽ gửi mật khẩu tạm thời đến địa chỉ email được cung cấp.
  • Yêu cầu quản trị viên đặt lại mật khẩu : GoDaddy sẽ gửi một mật khẩu tạm thời đến địa chỉ email của họ. Việc này được khuyến nghị nếu bạn là nhân viên hoặc không phải là quản trị viên tài khoản.
  • Liên hệ Nhân viên hướng dẫn GoDaddy của chúng tôi : GoDaddy sẽ gửi mật khẩu tạm thời đến địa chỉ email được cung cấp.

  Lưu ý: Mật khẩu tạm thời của bạn sẽ hết hạn sau 21 ngày. Nếu cần, quản trị viên tài khoản có thể tạo mật khẩu mới .

 2. Từ email của chúng tôi, đăng nhập vào tài khoản email của bạn bằng mật khẩu tạm thời.
 3. Bạn sẽ được yêu cầu gửi mật khẩu mới. Từ bây giờ, hãy sử dụng mật khẩu vĩnh viễn này để truy cập email của bạn.

Xem thêm thông tin