Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Email trong không gian làm việc Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Đặt lại mật khẩu Workspace Email của người dùng

Với tư cách là quản trị viên Workspace Email, bạn có thể đặt lại mật khẩu người dùng trong Trung tâm kiểm soát không gian làm việc (bao gồm cả mật khẩu của riêng bạn).

 1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát không gian làm việc. Sử dụng tên người dùng và mật khẩu GoDaddy của bạn (địa chỉ và mật khẩu Workspace Email sẽ không dùng được ở đây).
 2. Chọn nút mở rộng trong hàng địa chỉ email bạn muốn thay đổi.
  Nhấp vào biểu tượng mở rộng
 3. Chọn Sửa để mở các tùy chọn Sửa tài khoản.
  Nhấp vào tùy chọn chỉnh sửa
 4. Nhập mật khẩu mới trong Thay đổi mật khẩuXác nhận mật khẩu .
  Nhập và xác nhận mật khẩu mới
 5. Chọn Lưu . Bạn có thể cần đóng trang Chỉnh sửa tài khoản . Bạn sẽ thấy xác nhận rằng mật khẩu đã được cập nhật.

  Lưu ý: Có thể mất đến 30 phút để mật khẩu mới của bạn có hiệu lực. Sau 30 phút, yêu cầu người dùng thử đăng nhập vào email của họ .

Bước có liên quan