GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Đặt ngân sách của bạn cho Dịch vụ môi giới miền


Bước 1 của Dịch vụ môi giới miền: chuỗi lộ trình của người mua.

Bắt đầu cuộc phiêu lưu Dịch vụ môi giới miền của bạn bằng cách cung cấp cho chúng tôi một vài chi tiết về doanh nghiệp của bạn.

  1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
  2. Chọn Mua & Bán từ menu trên cùng, sau đó chọn Dịch vụ môi giới miền .
  3. Nhập ngân sách của bạn vào trường được cung cấp. Đây là số tiền bạn muốn đầu tư vào miền và bạn có thể thay đổi số tiền này sau nếu cần.
  4. Chọn một tùy chọn cho cách bạn sẽ sử dụng tên miền của mình.
  5. Chọn thời gian tốt nhất để Đại lý môi giới gọi cho bạn.
  6. Khi bạn đã hài lòng với các lựa chọn của mình, hãy chọn Lưu .

Xem thêm thông tin