Thương mại điện tử WordPress được quản lý Trợ giúp

Đặt phương thức giao hàng mặc định trên WooCommerce

Mỗi khu vực giao hàng có thể được chỉ định chọn một phương thức giao hàng mặc định khi thanh toán.

Bắt buộc: Đảm bảo bạn có tối thiểu một Vùng giao hàng đã cài đặt trước khi bạn bắt đầu. Nếu không, hãy cài đặt một vùng giao hàng trước tiên.
  1. Đăng nhập vào WordPress.
  2. Nhấp WooCommerce từ menu bên tay trái.
  3. Chọn Cài đặt trong menu WooCommerce mở rộng.
  4. Nhấp vào thẻ Giao hàng.
  5. Chỉnh sửa Vùng giao hàng bằng cách nhấp vào liên kết Chỉnh sửa hoặc tên vùng.
  6. Sắp xếp lại thứ tự Phương thức giao hàng bằng cách kéo và thả phương thức giao hàng.
    • Để làm được như vậy, hãy chọn và giữ ba thanh ở bên trái tên phương thức giao hàng (nhận hàng trong nước, phí cố định hoặc giao hàng miễn phí) và kéo lên hoặc xuống trong danh sách.
    • Phương thức giao hàng mặc định của vùng giao hàng sẽ là phương thức đầu tiên được bật trong danh sách.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin