Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Đặt quyền cho tập tin hoặc thư mục trong tài khoản Lưu trữ Linux của tôi

Sử dụng Trình quản lý tập tin cPanel để đặt các quyền khác nhau cho từng tập tin và thư mục trong tài khoản Dịch vụ lưu trữ Linux của bạn. Bằng cách này, bạn có thể kiểm soát những người có quyền truy cập vào các tập tin của bạn và những hành động mà họ có thể thực hiện trên các tập tin trong các thư mục đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem.

  1. Truy cập GoDaddy, vào trang sản phẩm.
  2. Bên dưới Lưu trữ web, cạnh tài khoản Dịch vụ lưu trữ trên Linux bạn muốn sử dụng, chọn Quản lý.
    nhấp vào quản lý
  3. Ở góc trên bên trái của Bảng điều khiển tài khoản, chọn Trình quản lý tập tin .
    chọn trình quản lý tập tin
  4. Trong Trình quản lý tập tin cPanel, điều hướng đến tập tin hoặc thư mục có quyền mà bạn muốn sửa đổi, rồi chọn Quyền .
  5. Thực hiện thay đổi nếu cần, và sau đó chọn Thay đổi quyền .

Xem thêm thông tin