Trợ giúp

WordPress Trợ giúp

Database find and replace

If you need to update your WordPress URL or have done so and are experiencing broken links or references to your old domain, you may need to do a search and replace on your database. You have two options when doing a find and replace in your database:

 • Call our support number and one of our experts can do it for you for a fee.
 • Do it yourself following the instructions in the tables below.

WordPress Premium Support

Our support experts can perform the following services for you for a fee:

 • Update up to 5 of the following for a WordPress site:
  • Domain
  • Database table prefixes
  • Replace other data
   • "Data" Example: Change company name from ABC to XYZ across all pages and posts

Do it yourself

Find and replace


To do it yourself, see Difficulty
Find and replace in WordPress with a plugin Basic
Find and replace for WordPress with a text editor Medium
Find and replace for WordPress with SSH Advanced

Remove database tables


To do it yourself, see Difficulty
Remove database tables Medium


More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.