Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Đẩy danh sách Phiếu mua hàng / Phiếu mua hàng phản đối sang Đấu giá

Đẩy ra đấu giá là một tính năng của GoDaddy Đấu giá® cho phép bạn chuyển đổi danh mục tên miền từ Chào giá / Chào giá phản đối sang Đấu giá công khai trong 7 ngày. Để biết thêm thông tin, hãy xemGoDaddy Auctions® là gì?

Để đẩy danh sách phiếu mua hàng / phiếu mua hàng phản đối sang đấu giá

  1. Đăng nhập vào GoDaddy Đấu giá .
  2. Di chuột qua Danh sách bán hàng , rồi chọn Bán hàng .
  3. Nhấp vào (# phiếu mua hàng) cho phiếu mua hàng bạn muốn chuyển đổi thành giá thầu mở.
  4. Chọn Đẩy để đấu giá .
  5. Nhấp vào OK.