Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Các bài viết về Dịch vụ lưu trữ trên Linux hàng đầuTìm những bài viết phổ biến nhất ở đây
Khám phá dịch vụ Lưu trữ Linux với cPanelDuyệt danh sách các bài viết dịch vụ lưu trữ Linux và tìm hiểu cách cài đặt tài khoản của bạn
Sao chép tập tin sang trang của tôiTìm hiểu về FTP và cách tải các tập tin website của bạn
Xuất bản website của tôiChọn một hệ điều hành nội dung (CMS) để xây dựng website trực tuyến của bạn và xem trước website
Tinh chỉnh website của tôiCài đặt thủ công một chứng nhận SSL, chuyển hướng URL và thêm các địa chỉ IP
Hoạt động với các cơ sở dữ liệuNhập, xuất và kết nối với các cơ sở dữ liệu MySQL
Sử dụng tập lệnh và các ứng dụng PHPXây dựng một website giàu tính năng với PHP
Xử lý sự cốChọn vào đây để được trợ giúp với các vấn đề lưu trữ thông thường của cPanel