Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ VPS4 Trợ giúp

Khám phá VPS Thế hệ thứ 4 Xem danh sách tất cả bài viết, so sánh tất cả gói máy chủ và cài đặt máy chủ
Tìm hay thay đổi thông tin kết nối máy chủ của tôiThay đổi tên máy chủ và tên dịch vụ lưu trữ, tìm địa chỉ IP, các cổng yêu cầu danh sách trắng
Kiểm soát truy cập đến máy chủ của tôiKết nối với SSH, bật truy cập quản trị, cài đặt lại mật khẩu
Hoạt động với các miềnBật tiện ích bổ sung, từ xa, hoặc các miền không được đăng ký
Hoạt động với Trình quản lý WebHost và cPanelThêm tài khoản và người dùng FTP và bật máy chủ tên miền DNS
Hoạt động với Plesk và WindowsĐăng nhập qua Plesk và kết nối thông qua Màn hình Từ xa
Quản lý sao lưu máy chủ, ảnh chụp nhanh và khởi động lạiSao lưu, phục hồi, xây dựng lại hay khởi động lại máy chủ của tôi