Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Hãy bắt đầu với Dịch vụ lưu trữ PleskQuản lý tài khoản và website của bạn
Sao chép tập tin sang trang của tôiTìm hiểu về FTP và cách tải các tập tin website của bạn
Xuất bản website của tôiXem trước và xuất bản từ các công cụ xây dựng website
Sao lưu website của tôiSử dụng Sao lưu Trang hoặc bạn tự sao lưu
Tinh chỉnh website của tôiChuyển hướng URL, thêm địa chỉ IP và nhiều hơn nữa
Hoạt động với các cơ sở dữ liệuNhập, xuất và kết nối với các cơ sở dữ liệu MySQL
Sử dụng tập lệnh và các ứng dụng PHPXây dựng một website giàu tính năng với PHP
Xử lý sự cốChọn vào đây để được trợ giúp với các vấn đề lưu trữ Plesk thông thường