Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Dịch vụ mua miền là gì?

Nếu tên miền bạn muốn đã được người khác đăng ký, bạn có thể sử dụng dịch vụ mua miền chuyên nghiệp của chúng tôi với đại lý mua miền cá nhân của bạn để nỗ lực mua lại nó cho bạn. Các đại lý mua miền thực hiện những nỗ lực hợp lý để liên hệ người đăng ký tên miền hiện tại để cố gắng thương thảo mua miền của họ.

Bên cạnh phí dịch vụ mua miền, có phí môi giới người mua 20% (mức phí tối thiểu là $15).

Mua dịch vụ mua miền cho phép các đại lý của chúng tôi tối đa 30 ngày để thương thảo mua miền cho bạn. Mua miền của bạn là không hoàn lại và không chuyển nhượng. Nếu bạn muốn mua một tên miền khác thay vì tên miền ban đầu bạn đã mua, bạn phải mua một yêu cầu riêng để có tên miền mới thông qua dịch vụ mua miền.

Nếu chúng tôi không thể liên hệ với người đăng ký hoặc người đăng ký từ chối bán, chúng tôi không thể làm gì hơn để giúp bạn mua được tên miền. Khi dịch vụ mua miền của bạn hết hạn, chúng sẽ tôi không sẽ không thực hiện thêm nỗ lực nào để mua tên miền cho bạn.

Chúng tôi coi dịch vụ là hoàn tất khi:

  • Đại lý mua miền đã thực hiện một nỗ lực hợp lý, tốt nhất để liên hệ với người đăng ký tên miền hiện tại, mà không nhận được phản hồi, trong khoảng thời gian hẹn trước.
  • Bạn không còn muốn mua tên miền nữa.
  • Người đăng ký tên miền hiện tại từ chối đề xuất cao nhất của bạn.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.