Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Decline a domain account change

If you have a pending domain name account change but do not want to move it, you can decline the account change. Here's how to cancel incoming or outgoing changes.

Cancel an incoming domain move

Use these instructions when a domain name is being moved to your account, but you do not want to accept it.

 1. Log in to your My Products page.
 2. If you aren't automatically directed there, make sure to select the My Products tab:
 3. My products tab

 4. Click Manage All:
 5. Manage All

 6. From the Domains tab in the upper left, select Pending Account Changes.
 7. Click Incoming Account Changes.
 8. Select the domain name.
 9. Click Decline.
 10. Select Decline domain account change, and then click OK twice.

Cancel an outgoing domain move

Use these instructions when a domain name is being moved out of your account, but you do not want the domain name moved.

 1. Log in to your My Products page.
 2. If you aren't automatically directed there, make sure to select the My Products tab:
 3. My products tab

 4. Click Manage All:
 5. Manage All

 6. From the Domains tab in the upepr left, select Pending Account Changes.
 7. Click Outgoing Account Changes.
 8. Select the domain name.
 9. Click Remove.
 10. Select Remove domain account change requests, and then click OK twice.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.