Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Delegate access: Levels of permission

When you invite other people to access your account, you can set one of three access levels to control what these delegates can do in your account.

Access level Delegate can:
Products, Domains, & Purchase Make purchases on your behalf using your stored payment method.

Access your products (including product control panels) and cancel new products, except for domains. For domains, the delegate can:
  • Purchase domains
  • Manage DNS/nameservers and forwarding
  • Buy in the the domain aftermarket
Products & Domains Access your products (including product control panels) and cancel new products, except for domains. For domains, the delegate can:
  • Manage DNS/nameservers and forwarding.
Accounts Connection Only Access your account at a future time. No current product access or purchases. Select this access level to keep a delegate connected to your account for future work.


No matter the access level you grant, your delegate can't:

  • Manage or add payment methods to your account
  • Invite others to access your account
  • View or change your account credentials (like your password or Support PIN)
  • View your order history
  • Do these tasks with your domains: transfer or unlock domains, change contact info, manage auto-renew, sell domains in the aftermarket, respond to a Domain Broker Service, or manage backorders

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.