Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Delete a campaign group

To delete a group, simply remove all the campaigns from the group. Once the second-to-last campaign is removed, the group will disappear. You will be left with individual campaigns in your sidebar.

Next step

  • If you've inadvertently deleted a campaign group, you can always create a new one.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.