Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Delete a contact list

You can remove a contact list without deleting the contacts that make up that list. The contacts will remain in your All subscribers list and in any other lists they’re members of. However, it is possible to delete your contacts permanently.

  1. On the Campaigns page, click Subscribers.
  2. In the left sidebar, select the contact list you want to delete.
    Select the contact list to delete
  3. Click the trash can button.
    Click the trash can button
  4. Click OK.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.