Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Delete a DS record

You can delete any of your DS records at any time.

  1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
  2. Select your domain to access the Domain Settings page.
  3. Under Additional Settings, select Manage DNS.
  4. Under Advanced Features, select DNSSEC.
  5. On the DS Records page, select EDIT next to the record you need to update.
  6. In the edit window, select the edit dns pencil icon pencil icon to open the edit window, then select the edit dns trash can icon trash can icon to delete the record.
  7. Confirm deletion by selecting Delete in the confirmation window.

Please allow up to 48 hours for your changes to take full effect globally.

Related step

More info

  • Some domains, such as ccTLDs, do not support DNSSEC.
  • Edit or add DS records at any time from the same DS Records page.
  • We recommend enabling two-step verification to protect your GoDaddy account.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.