Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Delete a DS record

You can delete any of your DS records at any time.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Next to Domains, click Manage.
  3. You must be in the list view of your account in order to delete DS records. In the upper right corner of your account, choose the list view:
  4. Select the domain name you want to update the DS record for.
  5. On the Settings tab, under DS Records, click Manage:

  6. To delete a listed entry, click Remove. You can cancel the deletion by clicking Undo Remove before saving the changes and submitting them.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.