Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Delete a payment method

Each GoDaddy product in your account is associated with a payment method, like your credit card or a bank account. When one of your payment methods isn't associated with any products in your account, you can delete that payment method from your account.

Required: You can't delete a payment method if any of your products are paid with that method. For example, if your hosting plan is paid for with CoolCard****9999, you have to change the payment method before you can delete CoolCard****9999 from your account.
 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click this icon in the upper-right corner:
  click person icon
 3. Click Account Settings.
  click account settings
 4. Click Payment Methods.
 5. Next to the payment method you want to remove, click Edit.
 6. At the bottom of the information, click Delete Payment Method.

  Note: We'll alert you if you're still using this payment method for a product, and you'll have to switch to or add another payment method before you can continue.

 7. Click Delete.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.