Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Delete a payment method

If you're not using one of the payment methods in your account, you can delete that payment method.

  1. Go to your GoDaddy Payment Methods page. You might be prompted to log in.
  2. Next to the payment method you want to remove, click Delete.
  3. A new window will open. Confirm and click Delete one more time.
  4. Required: If you see this message, you have to choose (or add) another payment method before you can delete this one:
    select another payment method

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.