Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Delete a plugin from my websites

You can delete a plugin from multiple websites at once.

  1. Log in to your Pro account. (Need help logging in?)
  2. Click Pro Clients and select Pro Sites.
  3. Click Websites in the left sidebar.
  4. Select the websites and click Plugins in the top menu.
    Plugins button
  5. Select the plugin by checking the box right before the plugin name.
  6. Click Delete on the right-hand side.

    Note: If the plugin is activated on selected websites, click Deactivate & Delete.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.