Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Delete an email alias

You can remove email aliases from your GoDaddy Office 365 account or delete them directly from your shopper account. (What is an email alias?)

Note:
• You must have admin permissions to delete an email alias.
• To use an alias as a mailbox, you'll need to delete it first.

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help logging in?).
 2. Click the Admin tile.
  Click Admin tile
 3. In the left panel, click Users.
  On left, click users
 4. In the left panel, click Active users.
  On left, click active users
 5. Check the box next to the address you want to edit.
  Select email address
 6. In the panel on the right, to the right of Username / Email, click Edit.
  Under primary email address, click Edit
 7. Under Aliases, click the Delete icon to the right of the alias you want to delete.
  Hover over alias, and click Delete
 8. At the bottom of the page, click Save
  Click Save.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.