Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Delete an email contact permanently

It's simple to delete a contact from your email subscriber list, but it's also permanent.

Warning: When you delete a contact from your All subscribers list, you also delete their contact information.
  1. If you haven't already, log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
  2. On the Campaigns page, click Subscribers.
  3. In the All subscribers list, check the box beside the contact you want to delete, and click the trash can.
    Check the box beside the contact, and click the trash can
  4. In the verification dialog box, click OK.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.