Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Delete an email marketing campaign style

Just as you can create unlimited Styles to customize your campaigns, you can also delete them. Here's how:

  1. In your GoDaddy Email Marketing account, click Campaigns.
  2. Click Compose to create a new campaign, or Edit under any existing campaign.
  3. Click the Styles tab, on the right.
  4. Find the style you want to delete, and click Edit this style Click pencil to edit this style.
  5. At the bottom left of the Edit style editor box, click Delete Style.
    Click Delete Style
  6. In the Delete style confirmation dialog box, click OK.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.