Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Delete an email template

You may have created an email template to send standard, regular messages. There comes a time when you no longer have a need for it. Just delete it!

  1. Log in to your Workspace Email account and open your product. (Need help logging in?)
  2. Click Templates.
  3. From the display list, use the checkboxes to select the templates you want to delete.
  4. Click Delete.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.