Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Delete email forwarding

After setting up an email forwarding account, you can always delete it. When you delete a forwarding account, it frees up that address, for you to use.

Warning: This article is for deleting a forwarding account. If you've set up forwarding copies of incoming email instead, please see: Stop forwarding copies of incoming email
  1. Log in to your Workspace Email account and open your product. (Need help logging in?)
  2. Click Home
  3. Select the checkbox to the left of the forwarding account.
  4. Click Delete Delete.
  5. Click Ok.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.