Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Delete email messages

When you no longer want to store emails in Workspace webmail, you can delete or purge them. Deleting emails moves them to your Trash folder. Purging emails permanently removes them from your Workspace Webmail account.

The steps to delete or purge emails differ based on whether you're using the Updated View or the Classic View. (How do I know what view I am using?)

Updated View

 1. Log in to your Workspace Email account. (Need help logging in?)
 2. Select the email message(s) you would like to delete or purge, or click Select All to select all emails in the current folder.
  Select emails
 3. Delete or purge the selected emails:
  • To delete the selected emails, click the Delete icon.
   Delete emails
  • To purge the selected emails, click More then choose Purge message(s) from the drop-down menu.
   Purge emails

Classic View

 • Log in to your Workspace Email account, open your product (Need help logging in?) and do the following:
  • To delete an email, select or open the email, and click Delete.
  • To purge all messages in a folder, right-click on the folder, and click Purge Messages.
  • To set messages in a folder to automatically be purged after a certain amount of time, right-click on the folder, and click Auto Purge.
  • Note: Set up auto purge to have Workspace automatically purge emails from specific email addresses (example@coolexample.com) or domain names (coolexample.com).

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.