Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Xóa miền của tôi

Chúng tôi hiểu rằng có thể có những tình huống bạn không muốn đăng ký tên miền nữa. Nếu bạn quyết định hủy (xóa) miền khỏi tài khoản của mình, bạn có thể thực hiện việc đó bất cứ lúc nào. Khi bạn hủy một tên miền, tên miền đó sẽ bị xóa ngay lập tức khỏi tài khoản của bạn. Thay vào đó, bạn có thể muốn tắt tự động gia hạn.

  1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Bạn vui lòng tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
  2. Đánh dấu vào ô kế bên (các) miền mà bạn sẽ xóa. Hay nhấp vào biểu tượng dấu kiểm và Chọn tất cả
  3. Chọn Thêm, sau đó chọn Xóa.
  4. Xác nhận miền muốn xóa và đánh dấu vào ô bên cạnh Có, tôi đồng ý xóa các miền đã chọn..
  5. Chọn Tiếp tục.

    Lưu ý: Nếu bạn có Ownership Protection bạn sẽ cần xác minh danh tính của mình. Chúng tôi sẽ gửi một mã xác thực qua SMS hay ứng dụng xác minh nếu bạn đã bật xác minh hai bước (2SV) trên 72 giờ. Nếu không, chúng tôi sẽ gửi một mật khẩu một lần đến địa chỉ email của người đăng ký miền.

Bạn sẽ thấy xác nhận Thành công sau khi các thay đổi được chấp nhận.

Xem thêm thông tin

  • Cơ quan đăng ký có thể giữ tên miền bị hủy của bạn trước khi đưa vào hệ thống cho người khác sử dụng, vì vậy bạn sẽ có thể đăng ký lại tên miền đó khi tên miền được đưa vào hệ thống.
  • Để biết điều kiện hoàn tiền, vui lòng xem chính sách hoàn tiền.
  • Bạn muốn tìm một tên miền khác? Tìm hiểu thêm về đăng ký tên miền.