Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Delete my own host names

You can delete your own host names at any time.

To delete your own host names

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
  2. On your product list next to Domains, click the Text Icon (Plus sign button) to expand the list:
  3. Expand Domains List

  4. Next to the domain you want to manage, under the Action section, click on the Manage DNS button:
  5. Manage DNS Button

  6. Under the Advanced Features section, click Host names.
  7. Next to the host name you want to delete, click the pencil icon.
  8. Click the trashcan icon and then click Delete.

Bước Tiếp Theo


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.