Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Delete Vanity Nameservers in Premium DNS


Note: If you currently use vanity nameservers in your account, you may continue to do so, but GoDaddy no longer supports the creation of new vanity nameservers.

If you don't want to use vanity nameservers anymore, you must set up new nameservers as a replacement. Otherwise, your websites will not resolve. For domain names registered here, see Change nameservers for my domains for more information. For domain names registered at another company, reach out to that company's support center.

Looks like you're not logged in. If you log in above (under Text Icon), we can save you a couple of steps.

  1. Go to the DNS Management page.
  2. On the DNS Management page, in the Nameservers section, click Change.
  3. Select either Default to resume using GoDaddy nameservers, or Custom to use custom domains.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.