Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Deleting a Skin

You can easily delete a custom skin from your list of saved skins.

Note: Deleting a skin is permanent. Therefore, you'll no longer be able to apply or edit a deleted skin.

To Delete a Saved Skin

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Quick Shopping Cart.
  3. Next to the account you want to use, click Manage.
  4. From the Set Up menu, in the Design section, select Saved Skins.
  5. Click the Delete icon to the right of the skin you want to delete.
  6. Click Delete.

For additional information on Saved Skins in Quick Shopping Cart, see What are Saved Skins?


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.