Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Deleting Calendar Accounts

You can delete any or all of the email addresses that are associated to your Calendar account plans. Deleting the addresses that you set up does not delete or cancel your Calendar account.

To Delete a Calendar Email Address Through My Account

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Calendar.
 3. Next to the account you want to use, click Manage.
 4. Click Cancel for the account you want to delete.
  Warning: Clicking cancel deletes the email address from the Calendar account.

To Delete a Calendar Email Address from within the Workspace Control Center

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Workspace Email.
 3. Next to the account you want to use, click Manage.
 4. If an option to add addresses or view all email plans displays, Click View All.
 5. Click Calendar.
 6. In your list of Calendar email accounts, use the checkbox(es) to select the accounts you want to delete.
 7. Click Delete Selected.
 8. Click OK to confirm you want to delete the email accounts.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.