Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Deleting contacts from my address book

You can delete contacts from your Workspace Webmail Address Book as necessary.

To Delete a Contact from Your Address Book

  1. From the Address Book menu, click Contacts.
  2. Select the check box of the contact whose information you want to delete.

    Note: You can select the check boxes of multiple contacts to delete them at one time.

  3. Click Delete.
  4. To confirm the deletion, click OK.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.