Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Deleting email addresses associated with a calendar account

You can delete any or all of the email addresses associated with Calendar accounts. Deleting the addresses does not delete or cancel your Calendar account. You can then set up the account with other addresses.

To Delete Calendar Email Addresses

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Calendar.
  3. Next to the account you want to use, click Manage.
  4. Click View Calendar.
  5. Select the email address you want to delete, and then click Delete.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.