Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Deleting galleries

Before deleting Photo Album galleries, you should move the photos to another gallery or they will be deleted, too. For more information about moving photos, see Organizing Photos in Photo Galleries.

To Delete a Photo Gallery

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click GoDaddy Photo Album.
  3. In your GoDaddy Photo Album Account list, click Manage next to the account you want to modify.
  4. From the Galleries menu, select Manage Galleries.
  5. Select the gallery or galleries you want to delete.
  6. From the Apply this action list, select Delete.
  7. Click Go.
  8. In the Delete Galleries dialog box, type Yes.
  9. Click OK.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.