Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Deleting Resources

You can delete resources as necessary from your Calendar.

To Delete a Resource

  1. Log in to your Calendar account.
  2. On the navigation bar, click Groups.
  3. Click the name of the group that contains the resource you want to delete.
  4. Click the Resources tab.
  5. Locate the resource you want to delete, and then click the X for that resource.
  6. To confirm the deletion, click OK.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.