Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Designing Pages

Designing your pages with Website Builder v6 is easy using the Page Designer. You can use a drag-and-drop interface to select and add design elements. You can also add various page types and features, and change the style of your template. We even have you covered for a mobile version of your website.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Website Builder.
  3. Next to the account you want to use, click Manage.
  4. Click Design Your Pages.
  5. Click either Popular, Media, Social, Apps, or Tables & Forms, and then drag and drop the icon for each design element you want to add over a Drop Zone. Drop Zones display on your Web pages when you hover over them.
  6. Click Pages, and then select the page types or features you want to add.
  7. Click Styles, and then select the style aspects you want to change for your template.
  8. Click Mobile, and then view your free mobile website — if you have a Deluxe or Premium account.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.