Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Designing product pages

Product pages are the Quick Shopping Cart® storefront pages that show your products. You can apply a layout style to to your product pages, which determines how the product information is organized on the page.

To Select a Product Page Layout

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Quick Shopping Cart.
  3. In the Quick Shopping Cart list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
  4. From the Set Up menu, in the Design section, select Product Page Styles.
  5. In the Select Product Page Style section, select a layout style. Use either the Page drop-down menu or the yellow next arrow to view additional layout styles.
  6. Click OK.

Note: To preview a particular product page style, click the style thumbnail. The current layout style is shown in the Current Selected Style menu.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.